CAMPANIE DE INFORMARE A STUDENȚILOR STRĂINI ȘI A ANGAJATORILOR
Inspecția Muncii desfășoară o campanie de informare online a cetățenilor străini aflați la studii, care doresc să desfășoare activități de lucru în România și a angajatorilor care doresc să utilizeze ca forță de muncă cetățeni străini, prin angajare sau detașare. Materialele informative sunt disponibile atât în limba română, cât și engleză.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMARE
privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă
În contextul răspândirii infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.
Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale Ordonanţelor militare emise de ministrul afacerilor interne, recomandăm angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca pe perioada stării de urgență.
Ca angajatori trebuie să aveţi în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:
- Informaţi şi instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente.
- Asiguraţi echipamente individuale de protecţie  (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificaţi corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
- Stabiliţi măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii.
- Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii.
- Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus.
- Limitaţi reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luaţi toate măsurile de prevenire şi protecţie (ședinţe în sistem video conferință, distanţa de siguranţă între participanţi etc.).
- Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă,  evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.).
- Reduceţi la minim posibil delegațiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
- Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor.
Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).
Lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.
Întrerupeţi posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncă prin aplicarea imediată a măsurilor adecvate de prevenire şi protecţie!
Pentru recomandări/informaţii privind noul Coronavirus apelaţi TELVERDE 0800.800.358
Numai în caz de urgenţă apelaţi 112 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANUNȚ!

DATORITĂ SITUAȚIEI CREATE URMARE PANDEMIEI DE CORONAVIRUS, VĂ RECOMANDĂM CA DEPUNEREA SOLICITĂRILOR, CERERILOR, RECLAMAȚIILOR, REVISALULUI SĂ SE FACĂ ELECTRONIC, PRIN INTERMEDIUL URMĂTOARELOR CĂI DE COMUNICARE:
Fax: 0240 – 531067
E-mail: itmtulcea@itmtulcea.ro
Adresa site:    www.itmtulcea.ro
Telefon: 0240-531068; 0240-531064 – secretariat – doar pentru informații
PENTRU SERVICIILE PRESTATE CONTRA COST, PLĂȚILE SE VOR EFECTUA DOAR ON-LINE
ÎN CONTUL IBAN RO10 TREZ 6415 032X XX00 4038, Cod Fiscal: 4705470, Titular: INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TULCEA
RĂSPUNSURILE VĂ VOR FI TRANSMISE PRIN ACEIAȘI METODĂ FOLOSITĂ DE DUMNEAVOASTRĂ
VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!
VĂ AJUTĂM CU MARE DRAG DAR AVEȚI GRIJĂ ȘI DE NOI!
STAȚI ACASĂ!
                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În contextul noului coronavirus, având în vedere prevederile Hotărârii nr.9 din data de 10.03.2020 şi Hotărârii nr.10 din data de 14.03.2020  a Ministerului Afacerilor Interne- Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea protejării personalului şi reducerii riscului de contaminare în timpul deplasării la şi de la locul de muncă, vă recomandăm să luaţi  următoarele măsuri:
1.    Identificarea personalului care utilizează transportul public în comun;
2.    Împartirea  întregului personal sau doar al celui care utilizează transportul public în comun în 2-3 grupe şi decalarea programului de începere şi terminare în intervale orare decalate cu o oră/o oră şi jumătate faţă de programul normal de lucru.

Totodată, vă precizăm că în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii au  obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
În acest sens se vor lua şi următoarele măsuri:
- la locurile de muncă să se asigure instrucţiuni scrise, după caz, să se afişeze,   cu privire la reducerea expunerii şi transmiterii coronavirusului
-dotarea  locurilor de muncă cu materiale igienico-sanitare adecvate
-asigurarea echipamentului individual de protecţie adecvat.

Vă învederăm să insistaţi pe conştientizarea personalului cu privire la respectarea cu stricteţe a recomandărilor făcute de autorităţile competente .
                   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNICAT

Având în vedere necesitatea gestionării cât mai eficiente a situației provocată de prezența Coronavirus - COVID 19, Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea recomandă ca programul cu publicul să se desfășoare, pe cât posibil, prin intermediul poștei electronice sau prin telefon/fax.
În acest sens, vă rugăm sa ne transmiteți sesizările, reclamațiile, petițiile, posibilele întrebări referitoare la aplicarea legislației muncii, astfel:
- prin poșta electronică la adresa itmtulcea@itmtulcea.ro   
- la telefon 0240531064, 0240531068
- fax 0240531067

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ

 

Recomandările Inspecției Muncii ca urmare a măsurilor speciale de control și prevenire a infecției virale cu COVID-19

Securitatea și sănătatea în muncă reprezintă ansamblul activităților având ca scop asigurarea condițiilor optime în desfașurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integrității corporale și a vieții angajaților și a altor persoane implicate în procesul de muncă.

În vederea prevenirii accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau a îmbolnăvirilor în toate aspectele legate de muncă, angajatorii au obligația de a întocmi un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, igienico-sanitare și organizatorice, bazat pe evaluarea riscurilor precum și de a asigura echipamentele individuale de protecție care să îndeplinească cerințele de securitate și sănătate în muncă specifice locului de muncă.

Activitatea de comunicare și relații cu publicul a Inspecției Muncii nu va fi întreruptă, însă siguranța tuturor este cea mai importantă în contextul actual. Astfel, recomandăm publicului să evite deplasările care nu sunt obligatorii și să se limiteze la cele strict necesare. Pentru depunerea documentelor, persoanele fizice și juridice au la dispoziție mijloace de comunicare indicate pe site-ul Inspecției Muncii:

https://www.inspectiamuncii.ro/buletin-informativ,                            

https://www.inspectiamuncii.ro/petitii-si-sesizari                                           

și, pentru inspectoratele teritoriale de muncă, la adresa:

https://www.inspectiamuncii.ro/contact.

Inspecția Muncii atenționează atât angajatorii cât și angajații/lucrătorii că au obligația să ia toate măsurile care se impun pentru prevenirea infectării angajaților/lucrătorilor cu virusul COVID – 19.

Angajatorii au obligația de a prelucra angajații/lucrătorii asupra principalelor măsuri necesar a fi întreprinse:

-     spălarea mânilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un  dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

-     utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;

-     evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

 -      evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;

  -      acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;

  -      dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool;

Totodată, angajatorii trebuie să aibă în vedere dispozițiile legale conform cărora, măsurile privind securitatea, sănătatea și igiena în muncă nu comportă, în nici o situație, obligații financiare pentru angajați/lucrători.

În scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații pot beneficia de concediu și indemnizație pentru carantină, conform reglementărilor cuprinse în O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că Inspecția Muncii va verifica în continuare, cu responsabilitate, modul în care angajatorii respectă prevederile legale în vigoare, în domeniile de competență.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Important:
Începând cu data de 20 mai 2019, transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal.
Angajatorii care în prezent utilizează versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5 după care vor putea instala versiunea 6.0.6.
Pentru actualizarea aplicației Revisal este recomandat să urmați instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare a noii versiuni. Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să efectuați o copie de siguranță a bazei de date, accesând butonul „Salvare baza de date” din meniul „Instrumente”.

DESPRE NOI

Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea este instituţia publică aflată în subordinea Inspecţiei Muncii care, prin inspectorii de muncă, exercită atribuţii de autoritate de stat, în domeniul muncii, relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi a supravegherii pieţei. Inspectoratul Teritorial de Muncă Tulcea exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competenţă la toate persoanele juridice şi fizice, denumite în continuare angajatori din sectorul public, mixt, privat şi la alte categorii de angajatori.

  Va rugam sa ne sesizati in legatura cu cazurile de munca "LA NEGRU" pe care le cunoasteti, in scris, la  sediului Inspectoratului Teritorial de Munca Tulcea sau la adresa de e-mail itmtulcea@itmtulcea.ro

Potrivit art. 2 alin (1) - (2) din OUG nr. 41/2016, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale sunt obligate sa accepte copia in format electronic dupa cartea de identitate, transmisa prin email. In sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor in vederea obtinerii serviciilor publice, aveti la dispozitie adresa de email: CopieCI@itmtulcea.ro  

Notificare: Prin agelerea modalitatii de transmitere electronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulatia datelor prin Internet. Autoritatea publica nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational. In cazul in care nu primiti mesaj de confirmare in maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, va recomandam sa va adresati telefonic institutiei noastre..


Referinte financiare

Contul IBAN: RO10TREZ6415032XXX004038
Codul Fiscal: 4705470