Model exprimare consimtamant

Model revenire asupra consimtamantului

Adresa solicitare extras de pe cazierul judiciar

Model anunt privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cerere pentru autorizarea desfasurarii activitatii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca si  opis documente

Declaratie pe propria raspundere