Lista privind bunurile cu titlu gratuit
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Solicitare informatii. Legislatie
- Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001
- Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001
- Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimitere in termen legal)
- Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse / gestionate de institutie
- Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Buletinul informativ al informatiilor de interes public
Buget din toate sursele de venituri
Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2012)
- Buget 2012 trimestrializat
- Buget 2013 trimestrializat
- Buget 2014 trimestrializat
- Buget 2015 trimestrializat
- Buget 2016 trimestrializat
- Buget 2017 - la data de 25.04.2017
- Buget final pe anul 2017
- Buget final pe anul 2018
- Buget pe anul 2019
- Situatia platilor (executia bugetara)
- Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
- Transparenta veniturilor salariale conform Legii 153/2017, art. 33
Bilanturi contabile
- Bilant la 31.12.2012 - buget
- Bilant la 31.12.2012 - extrabuget
- Bilant la 31.12.2013 - buget
- Bilant la 31.12.2013 - extrabuget
- Bilant la 31.12.2014 - buget
- Bilant la 31.12.2014 - extrabuget
- Bilant la 31.12.2015 - buget
- Bilant la 31.12.2015 - extrabuget
- Bilant la 31.12.2016
- Bilant la 31.12.2017
- Bilant la 31.12.2018
Contul de rezultat patrimonial
- Contul de rezultat patrimonial 2012 - buget
- Contul de rezultat patrimonial 2012 - extrabuget
- Contul de rezultat patrimonial 2013 - buget
- Contul de rezultat patrimonial 2013 - extrabuget
- Contul de rezultat patrimonial 2014 - buget
- Contul de rezultat patrimonial 2014 - extrabuget
- Contul de rezultat patrimonial 2015 - buget
- Contul de rezultat patrimonial 2015 - extrabuget
- Contul de rezultat patrimonial 2016 - buget
- Contul de rezultat patrimonial 2017
- Contul de rezultat patrimonial 2018
Contul de executie
- Contul de executie 2012 - buget
- Contul de executie 2012 - extrabuget
- Contul de executie 2013 - buget
- Contul de executie 2013 - extrabuget
- Contul de executie 2014 - buget
- Contul de executie 2014 - extrabuget
- Contul de executie 2015 - buget
- Contul de executie 2015 - extrabuget
- Contul de executie 2016 - buget
- Contul de executie 2017
- Contul de executie 2018
Achizitii publice
- Programul anual de achizitii pe 2018
- Centralizatorul achizitiilor publice pentru contractele cu o valoare totala mai mare de 5000 de euro
- Contractele de achizitii publice  cu o valoare totala mai mare de 5000 de euro
- Anexa la programul anual de achizitii publice privind achizitiile directe in anul 2018 dupa aprobare buget
Declaratii de avere si de interese
- Personalul de Conducere
- Personalul de Executie
- Functionari publici carora le-a incetat raportul de serviciu
Cereri si formulare tipizate
- Formular Imputernicire eliberare parola
- Cerere inregistrare conform Lg. 156/2000
Amenzi aplicate