Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului - cadru
al contractului individual de munca

Ordinul nr. 76/2003 privind modificarea si completarea modelului - cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

 

Hotararea nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor
           
Legea nr. 279/2005  privind ucenicia la locul de munca

Hotararea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

Ordinul nr. 100/2006  pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

Ordinul nr. 216/2006  pentru prorogarea termenului de depunere a declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori
         
Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora           

 

Decretul nr. 92/1976  privind carnetul de munca

Ordinul ministerului muncii nr. 136/1976  pentru aprobarea metodologiei de intocmire, completare, pastrare si evidenta a carnetului de munca

Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Legea nr. 403/2005  pentru modificarea si completarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

 

Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747/1999 privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a Procedurii de inregistrare a contractelor de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii.

Legea nr. 156/2000  privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate
            
Hotararea de guvern nr. 384/2001, modificata prin HG nr.850/2002 si HG nr.683/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2002 Ordonanta de Urgenta 56/2007, modificată prin Legea nr.134/2008, privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate

 

Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

 

Legea nr.448/2006, republicata,  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Legea nr. 202/2002, republicata, privind egalitatea de sanse intre femei si barbate

 

Hotararea de Guvern nr. 1051/2008, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

 

Ordonanta de Urgenta nr.44/2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale şi īntreprinderile familiale

 

Hotararea de Guvern nr. 938/2004, modificata prin HG nr.226/2005, privind condiţiile de īnfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de munca temporară

 

Legea nr. 203/1999 republicata privind permisele de munca

Hotararea de guvern nr. 290/2004  pentru modificarea si completarea H.G. nr. 247/2003 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor

Legea nr. 343/2004 pentru modificarea si completarea OUG 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap.