Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

 

Hotararea de guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

 

Hotararea de guvern nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

 

Hotararea de guvern nr. 1218/2006privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

 

Hotararea de guvern nr. 1058/2006privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

 

Hotararea de guvern nr. 1875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest


Hotararea de guvern nr. 1093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca


Hotararea de guvern nr. 1028/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

 

Hotararea de guvern nr. 1048/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentruutilizarea de catre lucratori a echipamentului de munca

 

Hotararea de guvern nr. 1050/2006privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

Hotararea de guvern nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatiilucratorilor
          

Hotararea de guvern nr. 1049/2006privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria exctactiva de suprafata sau subteran

Hotararea de guvern nr. 1091/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotararea de guvern nr. 1051/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare


Hotararea de guvern nr. 1135/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit

Hotararea de guvern nr. 1007/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicalala bordul navelor

 

Hotararea de guvern nr. 600/2007 privind protectia tinerilor in munca

Hotararea de guvern nr. 300/2006privind cerintele minime de securitate si sanatate in santierele temporare de lucru

Hotararea de guvern nr. 971/2006privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
          

Hotararea de guvern nr. 1876/2005privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii


Hotararea de guvern nr. 493/2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

 

Ordonanta de Urgenta nr.96/2003 modificata prin Legea nr.25/2004 si OUG nr.158/2005, privind protectia maternitatii la locurile de munca

 

Hotararea de Guvern nr.537/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr.96/2003, privind protectia maternitatii la locurile de munca

 

Ordonanta de Guvern nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate Ón perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor Óncadrate Ón munca††

 

Ordinul nr. 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intra Ón dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale

 

Hotararea de Guvern nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

 

Hotararea de Guvern nr.144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale