Lista cu documentele de interes public si lista cu documentele produse / gestionate de institutie:

- LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII, DE INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA TULCEA CONFORM ART. 5, LIT. H DIN LEGEA NR. 544/2001

- LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA NR. 544/2001

- LISTA DOCUMENTELOR CARE POT FI PUSE LA DISPOZITIA CETATEANULUI IN BAZA PREVEDERILOR LEGII 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC