CADRU  DE FUNCTIONARE
 

   Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea este organul de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniul muncii, relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca.

Inspectoratul Teritorial de Munca are personalitate juridica.

Inspectoratul exercita controlul aplicarii unitare a legilor si a altor acte normative care reglementeaza domeniile sale de competenta la toate persoanele juridice si fizice, denumite unitati, din sectorul public, mixt, privat si la alte categorii de angajatori.

In indeplinirea atributiilor ce ii revin, Inspectoratul colaboreaza cu autoritatile locale, cu alte inspectii specializate ale statului, cu reprezentantii partenerilor sociali.

Inspectoratul este organizat si functioneaza in baza Legii 108 /1999 cu modificarile si completarile ulterioare si a ROF al Inspectiei Muncii aprobat prin HG 1377/2009.


Tabel cu persoanele desemnate sa furnizeze informatii cu privire la modificarile legislative

Legea 108/1999

HG 488/2017