FORMULARE

AVIZARE DOCUMENTATIE

Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate cărora li s-a retras certificatul de abilitare, conform HG nr.1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinului nr. 455 din 14 iunie 2010

Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate care şi-au suspendat activitatea

Lista solicitanţilor care au obtinut avizarea documentaţiiilor  cu caracter tehnic de informare şi instruire Ón domeniul securităţii şi sănătăţii Ón muncă

Anunt- Comisia de abilitare a serviciilor externe